Pogrindžio spaustuvė

1979 m. spausdinto žodžio galia tikėjęs spaustuvininkas Vytautas Andziulis nusprendė įrengti požemines patalpas po savo gyvenamuoju namu ir slapta su bendražygiu Juozu Bacevičiumi leisti patriotinę ir politinę literatūrą. Spaustuvės pavadinimas „AB“ – tai iniciatorių pavardžių pirmosios raidės.
Šios pogrindinės spaustuvės KGB nesugebėjo susekti ištisą dešimtmetį, ji veikė 1980-1990 m. Bendras visų leidinių tiražas siekė 138 tūkst. egzempliorių.
Dviračių žygio metu, pamatysime išlikusią spaudos įrangą, antinacinės ir antisovietinės kovos dokumentų kopijas, pogrindinės spaudos leidinius, rezistencinės kovos dalyvių nuotraukas.

STARTAS: 09.00 val. prie Kauno pilies
TRASA: <20 km, nesudėtinga.
VAŽIAVIMO TEMPAS: lėčiausio dviratininko greičiu.
APLANKYSIME: Pogrindžio spaustuvę „AB“. Bus gidas. Ekskursija truks ~1 val.
TURĖTI: Dviratį atitinkantį KET reikalavimus, dviračio prirakinimo spyną, vandens.
GRĮŽIMAS: ~12.00 val. prie Kauno pilies

Dalyvavimas nemokamas. Būtina registracija!

Minam kartu!